У статті розглядається кілька JavaScript-інструментів для підсвічування синтаксису коду програми. Це наступні скрипти: Highlight, Google Code Prettify, SHJS, SyntaxHighlighter, Chili, DlHighlight, JUSH (JavaScript Syntax Highlighter), beautyOfCode