Основи Hibernate 3 на прикладі роботи з MySQL

березня
17
2012
Мітки: hibernate java orm

Hibernate — засіб відображення між об'єктами та реляційними структурами (object-relational mapping, ORM) для платформи Java. Hibernate є вільним програмним забезпеченням, яке поширюється на умовах GNU Lesser General Public License. Hibernate надає легкий для використання каркас (фреймворк) для відображення між об'єктно-орієнтованою моделлю даних і традиційною реляційною базою даних.

У цій статті будуть розкриті основи використання Java ORM-бібліотеки Hibernate 3-й версії на невеликому прикладі.

В якості середовища розробки використовувався NetBeans версії 7.1. Для початку створіть Maven-проект в NetBeans:


File -> New Project... -> Maven -> Java Application

Додамо залежності в проект. Повний файл pom.xml показаний нижче:

pom.xml

<project xmlns="http://maven.apache.org/POM/4.0.0" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
     xsi:schemaLocation="http://maven.apache.org/POM/4.0.0 http://maven.apache.org/xsd/maven-4.0.0.xsd">
  <modelVersion>4.0.0</modelVersion>

  <groupId>com.seostella.hibernate</groupId>
  <artifactId>hibernate_basics</artifactId>
  <version>1.0-SNAPSHOT</version>
  <packaging>jar</packaging>

  <name>hibernate_basics</name>
  <url>http://maven.apache.org</url>

  <properties>
    <project.build.sourceEncoding>UTF-8</project.build.sourceEncoding>
  </properties>
  <repositories>
    <repository>
      <id>jboss</id>
      <url>http://repository.jboss.org/maven2</url>
    </repository>
  </repositories>
  <dependencies>
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-core</artifactId>
      <version>3.6.9.Final</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-annotations</artifactId>
      <version>3.5.6-Final</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-validator</artifactId>
      <version>3.1.0.GA</version>
    </dependency>    
    
    <dependency>
      <groupId>org.hibernate</groupId>
      <artifactId>hibernate-tools</artifactId>
      <version>3.2.4.GA</version>
    </dependency>    
    
    <dependency>
      <groupId>javassist</groupId>
      <artifactId>javassist</artifactId>
      <version>3.12.1.GA</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>mysql</groupId>
      <artifactId>mysql-connector-java</artifactId>
      <version>5.1.18</version>
    </dependency>
    
    <dependency>
      <groupId>junit</groupId>
      <artifactId>junit</artifactId>
      <version>3.8.1</version>
      <scope>test</scope>
    </dependency>
  </dependencies>
</project>

Також нам знадобиться конфігураційний файл hibernate:

hibernate.cfg.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE hibernate-configuration SYSTEM "http://hibernate.sourceforge.net/hibernate-configuration-3.0.dtd">
<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    <property name="hibernate.connection.driver_class">com.mysql.jdbc.Driver</property>
    <property name="hibernate.connection.url">jdbc:mysql://localhost:3306/hibernate_basics</property>
    <property name="hibernate.connection.username">hb_user</property>
    <property name="hibernate.dialect">org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect</property>
    <property name="connection.password">hb_password</property>
<!--    <property name="show_sql">true</property>-->
<!--    <mapping jar="hibernate-mappings.jar"/> -->
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.Article"/>
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.Category"/>
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.User"/>
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

У даному прикладі для доступу до бази даних hibernate_basics використовується користувач hb_user з паролем hb_password. Змініть ці параметри на ті, що використовуються Вами.

Дамп використовуваної бази представлений нижче:

hibernate_basics.sql

SET SQL_MODE="NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO";

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `article` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 `message` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 `user_id` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=3 ;

INSERT INTO `article` (`id`, `title`, `message`, `user_id`) VALUES
(1, '"Законы" экологии Коммонера', 'К. обращает внимание на всеобщуюсвязь процессов и явлений в природе и близок по смыслу к закону внутреннегодинамического равновесия изменение одного из показателей системы вызываетфункционально-структурные количественные и качественные перемены, при этом ', 3),
(2, '"Прикладная" экология', 'Смысл изучения даннойнауки заключается в получении знания, как сохранить наш дом чистым и пригоднымдля обитания в течение долгих лет. Поскольку целью образования являются не знания, а действия Герберт Спенсер , то анализсуществующего экологического положе', 3);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `title` varchar(255) CHARACTER SET utf8 NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `title` (`title`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=2 ;

INSERT INTO `category` (`id`, `title`) VALUES
(1, 'Биология');

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `category_article` (
 `categories_id` bigint(20) NOT NULL,
 `articles_id` bigint(20) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`categories_id`,`articles_id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8 COLLATE=utf8_bin;

INSERT INTO `category_article` (`categories_id`, `articles_id`) VALUES
(1, 1),
(1, 2);

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `hb_user` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 `name` varchar(255) NOT NULL,
 `password` varchar(255) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`),
 UNIQUE KEY `name` (`name`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO_INCREMENT=5 ;

INSERT INTO `hb_user` (`id`, `name`, `password`) VALUES
(3, 'John Connor', '1');

Структура проекту, в тому числі, де розташовується конфігураційний файл hibernate.cfg.xml показана на Рис.1.

Рис 1. Структура проекту
Рис 1. Структура проекту

Приступимо до реалізації взаємодії з базою. Почнемо зі створення базового класу для роботи з Hibernate і, відповідно, з базою даних. Створимо в пакеті com.seostella.hibernate.basics.dao клас DAO:

DAO.java

package com.seostella.hibernate.basics.dao;

import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Session;
import org.hibernate.SessionFactory;
import org.hibernate.cfg.AnnotationConfiguration;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class DAO {
  private static final Logger log = Logger.getAnonymousLogger();
  private static final ThreadLocal session = new ThreadLocal();
  private static final SessionFactory sessionFactory =
      new AnnotationConfiguration().configure().buildSessionFactory();

  protected DAO() {
  }

  public static Session getSession() {
    Session session = (Session) DAO.session.get();
    if (session == null) {
      session = sessionFactory.openSession();
      DAO.session.set(session);
    }
    return session;
  }

  protected void begin() {
    getSession().beginTransaction();
  }

  protected void commit() {
    getSession().getTransaction().commit();
  }

  protected void rollback() {
    try {
      getSession().getTransaction().rollback();
    } catch (HibernateException e) {
      log.log(Level.WARNING, "Cannot rollback", e);
    }
    try {
      getSession().close();
    } catch (HibernateException e) {
      log.log(Level.WARNING, "Cannot close", e);
    }
    DAO.session.set(null);
  }

  public static void close() {
    getSession().close();
    DAO.session.set(null);
  }
}

Цей клас містить базові методи для роботи з Hibernate: getSession() - одержання сесії, begin(), commit(), rollback() - початок, комит і відкат транзакції відповідно, close() - закриття сесії.

Увага! Об'єкт SessionFactory є "важким" - на його створення йде багато часу. Тому намагайтеся цей об'єкт ініціалізувати тільки раз, або як можна рідше.

Приступимо до створення об'єктів. Почнемо з класу для роботи з об'єктом User:

User.java

package com.seostella.hibernate.basics.entity;

import javax.persistence.Column;
import javax.persistence.Entity;
import javax.persistence.GeneratedValue;
import javax.persistence.Id;
import javax.persistence.Table;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@Entity
@Table(name="hb_user")
public class User {

  private long id;
  private String name;
  private String password;

  public User() {
  }

  public User(String name, String password) {
    this.name = name;
    this.password = password;
  }

  @Column(unique=true)
  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getPassword() {
    return password;
  }

  public void setPassword(String password) {
    this.password = password;
  }

  @Id
  @GeneratedValue
  protected long getId() {
    return id;
  }

  protected void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
}

Анотація @Entity використовується для того, щоб повідомити Hibernate, що клас взаємодіє з ним. Також необхідно повідомити про те, що додався маппінг-файл, додавши в конфігураційний файл hibernate.cfg.xml рядок "mapping class = ...". Приклад:


<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    ...
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.Article"/>
    ...
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Якщо у Вас є jar-файл, що складаються з класів, позначених як @Entity, Ви можете додати його одним рядком:


<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    ...
    <mapping jar="hibernate-mappings.jar"/>
    ...
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Розглянемо інші анотації, які використовувалися в цьому класі, а саме: @Table, @Column, @Id, @GeneratedValue.

@Table - анотація, яка використовується для явного зазначення назви таблиці. Так як база даних містить таблицю "hb_user", а не просто "user", була використана анотація @Table (name = "hb_user") щоб явно вказати назву таблиці.

@Column - використовувалася в прикладі для вказівки унікальності імені користувача наступним чином:


@Column(unique=true)
public String getName() {
	return name;
}

@Id - анотація використовується для вказівки Primary-ключа;

@GeneratedValue - повідомляє Hibernate, що значення має генеруватися автоматично при додаванні нового об'єкта в базу.

Останні дві анотації використовуються в прикладі разом з полем id:


@Id
@GeneratedValue
protected long getId() {
	return id;
}

Тепер створюємо DAO-клас для роботи з об'єктами User:

UserDAO.java

package com.seostella.hibernate.basics.dao;

import com.seostella.hibernate.basics.entity.User;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Query;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class UserDAO extends DAO {

  public User createUser(String username, String password)
      throws Exception {
    try {
      begin();
      User user = new User(username, password);
      getSession().save(user);
      commit();
      return user;
    } catch (HibernateException e) {
      rollback();
      throw new Exception("Could not create user " + username, e);
    }
  }

  public User retrieveUser(String username) throws Exception {
    try {
      begin();
      Query q = getSession().createQuery("from User where name = :username");
      q.setString("username", username);
      User user = (User) q.uniqueResult();
      commit();
      return user;
    } catch (HibernateException e) {
      rollback();
      throw new Exception("Could not get user " + username, e);
    }
  }

  public void deleteUser( User user ) throws Exception {
    try {
      begin();
      getSession().delete(user);
      commit();
    } catch (HibernateException e) {
      rollback();
      throw new Exception("Could not delete user " + user.getName(), e);
    }
  }
}

Як видно з прикладу, все досить просто: для збереження, пошуку і видалення користувача використовуються такі відповідні рядкикода:


getSession().save(user); // збереження
getSession().createQuery("...").uniqueResult(); // пошук
getSession().delete(user); // видалення

Для забезпечення цілісності бази та для захисту від помилок код обрамляється наступним чином:


try {
	begin();
	// какой-то код для работы с базой данных
	commit();
} catch (HibernateException e) {
	rollback();
	throw new Exception("Could not create user " + username, e);
}

Створимо головний клас UserApp для демонстрації вище наведеного коду:


package com.seostella.hibernate.basics;

import com.seostella.hibernate.basics.dao.UserDAO;
import com.seostella.hibernate.basics.entity.User;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.InputStreamReader;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class UserApp {

  private static Logger logger = Logger.getLogger(UserApp.class.getName());

  public static void main(String[] args) {
    String userInput = ""; // Line read from standard in

    InputStreamReader converter = new InputStreamReader(System.in);
    BufferedReader in = new BufferedReader(converter);
    String username = "";

    try {
      while (!(userInput.equals("0"))) {
        System.out.println("1. Создать пользователя");
        System.out.println("2. Найти пользователя");
        System.out.println("3. Удалить пользователя");
        System.out.println("0. Выход");

        userInput = in.readLine();

        if ("1".equals(userInput)) {
          try {
            System.out.print(" Введите имя пользователя: ");
            username = in.readLine();
            UserDAO userDAO = new UserDAO();
            User user = userDAO.createUser(username, "1");
            System.out.println("Пользователь создан. Имя: "
                + user.getName() + " пароль: " + user.getPassword());
          } catch (Exception e) {
            System.out.println("Пользователь " + username + " уже существует.");
          }
        } else if ("2".equals(userInput)) {
          try {
            System.out.print(" Введите имя пользователя: ");
            username = in.readLine();
            UserDAO userDAO = new UserDAO();
            User user = userDAO.retrieveUser( username );
            System.out.println( "Пользователь получен из базы данных. Имя: "
                + user.getName() + " пароль: " + user.getPassword());
          } catch (Exception e) {
            System.out.println("Пользователь " + username + " не существует.");
          }
        } else if( "3".equals( userInput ) ){
          try {
            System.out.print(" Введите имя пользователя: ");
            username = in.readLine();
            UserDAO userDAO = new UserDAO();
            User user = userDAO.retrieveUser( username );
            userDAO.deleteUser( user );
            System.out.println( "Пользователь " + username + " удален из базы данных.");
          } catch (Exception e) {
            System.out.println("Пользователь " + username + " не существует.");
          }
        }
      }
    } catch (Exception e) {
    }
  }
}

Ви можете запустити цей клас на виконання і, використовуючи клавіші "1", "2" і "3", додати, знайти і видалити користувача відповідно. Приклад роботи програми:


1. Создать пользователя
2. Найти пользователя
3. Удалить пользователя
0. Выход
1
 Введите имя пользователя: Homer
Пользователь создан. Имя: Homer пароль: 1
1. Создать пользователя
2. Найти пользователя
3. Удалить пользователя
0. Выход
2
 Введите имя пользователя: Homer
Пользователь получен из базы данных. Имя: Homer пароль: 1
1. Создать пользователя
2. Найти пользователя
3. Удалить пользователя
0. Выход
3
 Введите имя пользователя: Homer
Пользователь Homer удален из базы данных.
1. Создать пользователя
2. Найти пользователя
3. Удалить пользователя
0. Выход
2
 Введите имя пользователя: Homer
Пользователь Homer не существует.
1. Создать пользователя
2. Найти пользователя
3. Удалить пользователя
0. Выход
0

Аналогічним способом (по відношенню до класу User) створюємо класи Article і Category:

Article.java

package com.seostella.hibernate.basics.entity;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.*;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@Entity
public class Article {

  private long id;
  private String title;
  private String message;
  private User user;
  private Set<Category> categories;

  public Article(String title, String message, User user) {
    this.title = title;
    this.message = message;
    this.user = user;
    this.categories = new HashSet<Category>();
  }

  public Article() {
  }

  public String getMessage() {
    return message;
  }

  public void setMessage(String message) {
    this.message = message;
  }

  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  @ManyToOne
  @JoinColumn(name = "user_id")
  public User getUser() {
    return user;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }

  @ManyToMany(mappedBy = "articles")
  public Set<Category> getCategories() {
    return categories;
  }

  public void setCategories(Set<Category> categories) {
    this.categories = categories;
  }

  @Id
  @GeneratedValue
  protected long getId() {
    return id;
  }

  protected void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
}

Category.java

package com.seostella.hibernate.basics.entity;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import javax.persistence.*;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@Entity
public class Category {

  private long id;
  private String title;
  private Set<Article> articles = new HashSet<Article>();

  public Category() {
  }

  public Category(String title) {
    this.title = title;
    this.articles = new HashSet<Article>();
  }

  @ManyToMany
  @JoinTable(name="category_article")
  public Set<Article> getArticles() {
    return articles;
  }

  void setArticles(Set<Article> adverts) {
    this.articles = adverts;
  }

  public void addArticles(Article advert) {
    getArticles().add(advert);
  }

  @Column(unique=true)
  public String getTitle() {
    return title;
  }

  public void setTitle(String title) {
    this.title = title;
  }

  @Id
  @GeneratedValue
  protected long getId() {
    return id;
  }

  protected void setId(long id) {
    this.id = id;
  }
}

Розглянемо нові анотації @ManyToOne, @JoinColumn, @ManyToMany и @JoinTable:

@ManyToOne - анотація застосовується до поля якщо таблиця пов'язана з іншою таблицею типом один-до-багатьох;

@JoinColumn - за допомогою цієї анотації вказується назва поля таблиці, по якому відбувається зв'язок один-до-багатьох з іншою таблицею;

У нашому випадку таблиці user та article пов'язані між собою зв'язком один-до-багатьох полем user_id таблиці article. Тому в класі Article поле user_id описано наступним способом:


@ManyToOne
@JoinColumn(name = "user_id")
public User getUser() {
	return user;
}

Як бачимо, Hibernate спрощує життя, відразу ж повертаючи об'єкт User, замість лише одного ідентифікатора користувача.

У нашому прикладі також є зв'язок багато-до-багатьох між таблицями article і category через проміжну таблицю category_article. Щоб вказати цей зв'язок в Hibernate необхідно скористатися анотаціями @ManyToMany і @JoinTable. В одному з класів Article або Category необхідно прописати інструкцію виду @ManyToMany(mappedBy = "...") , а в іншому:


@ManyToMany
@JoinTable(name="...")

У прикладі використовувалися такі методи для цього зв'язку. Клас Article, метод getCategories():


@ManyToMany(mappedBy = "articles")
public Set<Category> getCategories() {
	return categories;
}

І відповідний код в класі Category:


@ManyToMany
@JoinTable(name="category_article")
public Set<Article> getArticles() {
	return articles;
}

Грубо кажучи, в одному з класів повинна бути прив'язка до проміжної таблиці category_article, а в другому - прив'язка до першого класу за допомогою виразу mappedBy.

Зверніть увагу, що назви методів getArticles() і getCateories() відповідають назвам полів articles_id і categories_id в таблиці category_article. Тобто, назва поля = назву методу без стартового get.

Додаємо ці класи в конфігураційний файл hibernate.cfg.xml:


<hibernate-configuration>
  <session-factory>
    ...
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.Article"/>
    <mapping class="com.seostella.hibernate.basics.entity.Category"/>
    ....
  </session-factory>
</hibernate-configuration>

Розглянемо DAO-класи: ArticleDAO і CategoryDAO. Почнемо з CategoryDAO:

CategoryDAO.java

package com.seostella.hibernate.basics.dao;

import com.seostella.hibernate.basics.entity.Category;
import java.util.List;
import org.hibernate.HibernateException;
import org.hibernate.Query;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class CategoryDAO extends DAO {

  public Category createCategory(String title)
      throws Exception {
    try {
      begin();
      Category category = new Category(title);
      getSession().save(category);
      commit();
      return category;
    } catch (HibernateException e) {
      throw new Exception("Could not create category " + title, e);
    }
  }
  
  public Category retrieveCategory(String categoryTitle) throws Exception {
    try {
      begin();
      
      Query categoryQuery = getSession().createQuery(
          " from Category where title = :categoryTitle");
      categoryQuery.setString("categoryTitle", categoryTitle);
      Category category = (Category) categoryQuery.uniqueResult();      
      
      return category;
    } catch (HibernateException e) {
      rollback();
      throw new Exception("Could not get category " + categoryTitle, e);
    }
  }
  
  public List<Category> list() throws Exception{
    try {
      begin();
    
      List<Category> categories = getSession().createQuery("from Category").list();
      
      return categories;
    } catch (HibernateException e) {
      rollback();
      throw new Exception("Could not get category list", e);
    }
    
    
  }
}

Як бачимо, клас CategoryDAO істотно відрізняється від UserDAO лише одним методом list(), який повертає список всіх категорій в базі даних. Аналогічним способом ми могли б отримати список всіх користувачів в базі даних:


List<User> users = getSession().createQuery("from User").list();

Клас ArticleDAO представлено нижче:

ArticleDAO.java

package com.seostella.hibernate.basics.dao;

import com.seostella.hibernate.basics.entity.Article;
import com.seostella.hibernate.basics.entity.Category;
import com.seostella.hibernate.basics.entity.User;
import org.hibernate.HibernateException;


/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class ArticleDAO extends DAO {

  public Article createArticle(String username, String categoryTitle,
      String title, String message)
      throws Exception {
    try {
      begin();
      
      UserDAO userDAO = new UserDAO();
      User user = userDAO.retrieveUser(username);
      
      CategoryDAO categoryDAO = new CategoryDAO();
      Category category = categoryDAO.retrieveCategory( categoryTitle );

      Article article = new Article(title, message, user);
      getSession().save(article);
      
      category.addArticles(article);
      getSession().save(category);
      
      commit();
      return article;
    } catch (HibernateException e) {
      throw new Exception("Could not create article " + title, e);
    }
  }
}

Один існуючий метод createArticle() хоч і здається складним, насправді дуже простий. Спочатку за ім'ям користувача знаходиться об'єкт User, а за ім'ям категорії - об'єкт Category. Використовуючи ці два об'єкти створюється і зберігається в базу даних новий об'єкт Article. Ключовий момент у цьому методі рядки:


category.addArticles(article);
getSession().save(category);

Обов'язково необхідно додати в категорію новий об'єкт Article, інакше зв'язки багато-до-багатьох не буде.

Покажемо на прикладі виведення всіх категорій та пов'язаних з ними статей та користувачів. Створимо клас CategoryApp:

CategoryApp.java

package com.seostella.hibernate.basics;

import com.seostella.hibernate.basics.dao.CategoryDAO;
import com.seostella.hibernate.basics.entity.Article;
import com.seostella.hibernate.basics.entity.Category;
import java.util.Iterator;
import java.util.List;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
public class CategoryApp {
  private static Logger logger = Logger.getLogger(CategoryApp.class.getName());

  public static void main(String[] args) {
    try {
      List categories = new CategoryDAO().list();
      
      Iterator ci = categories.iterator();
      while (ci.hasNext()) {
        Category category = (Category) ci.next();
        System.out.println("Категория: " + category.getTitle());
        Iterator ai = category.getArticles().iterator();
        while (ai.hasNext()) {
          Article advert = (Article) ai.next();
          System.out.println(" Название: " + advert.getTitle());
          System.out.println(" Сообщение: " + advert.getMessage());
          System.out.println(" Автор: " + advert.getUser().getName());
          System.out.println();
        }
      }
    } catch (Exception ex) {
      logger.log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

При виконанні цієї програми виводиться наступне:


Категория: Биология
 Название: "Прикладная" экология
 Сообщение: Смысл изучения даннойнауки заключается в получении знания, как сохранить наш дом чистым и пригоднымдля обитания в течение долгих лет. Поскольку целью образования являются не знания, а действия Герберт Спенсер , то анализсуществующего экологического положе
 Автор: John Connor

 Название: "Законы" экологии Коммонера
 Сообщение: К. обращает внимание на всеобщуюсвязь процессов и явлений в природе и близок по смыслу к закону внутреннегодинамического равновесия изменение одного из показателей системы вызываетфункционально-структурные количественные и качественные перемены, при этом 
 Автор: John Connor

Для демонстрації створення об'єкта Article створимо клас ArticleApp:

ArticleApp.java

package com.seostella.hibernate.basics;

import com.seostella.hibernate.basics.dao.ArticleDAO;
import java.util.logging.Level;
import java.util.logging.Logger;

/**
 * 
 * @author seostella.com
 */
public class ArticleApp 
{
  private static Logger logger = Logger.getLogger(ArticleApp.class.getName());

  public static void main(String[] args) {
    try {
      ArticleDAO articleDAO = new ArticleDAO();
      articleDAO.createArticle( "John Connor", "Test category", "test title", "test message");
    } catch (Exception ex) {
      logger.log(Level.SEVERE, null, ex);
    }
  }
}

Не забудьте додати в базу даних категорію з ім'ям "Test category".

Оригінальний текст програми можна скачати за наступним посиланням - Основи Hibernate

Коментарі (1)

3344433
5 січня 2016 р. 11:26
Вроде понятный пример для новичка.
Не могу понять куда конкретно добавить в базу данных категорию с именем "Test category".
Ви повинні увійти під своїм аккаунтом щоб залишати коментарі