Spring Web Flow. Тести. Частина 2. Модель і Контролер

січня
16
2012
Мітки: spring spring web flow

Зміст

За допомогою простого прикладу навряд чи вдасться показати всю міць Spring Web Flow, проте складну програму не варто використовувати як навчальний приклад. Тому в основі прикладу буде щось середнє, а саме - програма для перевірки знань користувача за допомогою тестів. Тобто, користувачеві задаються питання та пропонується кілька варіантів відповіді на кожне з них. Щоб якомога краще показати переваги використання SWF, ми трохи ускладнили завдання. Отже:

 1. Авторизація. Перед проходженням тестів користувачеві пропонується увійти в систему під своїм іменем. Якщо ім'я в системі не існує, то програма просить користувача зареєструватися.
 2. Помилки. Під час проходження тестів користувач має право допустити 3 помилки. Після кожної з перших двох помилок користувачеві відображається вікно з інформацією про це. Після 3-ї помилки користувачеві повідомляється, що тест завершився невдачею.
 3. Результат. Після успішного проходження тестів, користувачеві відображається список всіх питань, навпроти кожного з яких стоїть позначка про правильність відповіді.

Перейдемо до безпосереднього створення програми. Представимо класи моделі.

Модель

З попередньої частини нам знадобиться клас User, що містить всього одну властивість name:

User.java

package com.seostella.swftests.domain;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class User implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  
  private String name;

  public User() {
  }

  public User(String name) {
    this.name = name;
  }

  public String getName() {
    return name;
  }

  public void setName(String name) {
    this.name = name;
  }
}

Клас Test буде містити всю інформацію по одному тесту: питання, 3 варіанти відповіді, правильну відповідь і варіант відповіді користувача:

Test.java

package com.seostella.swftests.domain;

import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class Test implements Serializable {
  private static final long serialVersionUID = 1L;
  
  private String question;
  private String answer1;
  private String answer2;
  private String answer3;
  private int userAnswer;
  private int correctAnswer;

  public Test(
      String question, 
      String answer1, 
      String answer2, 
      String answer3, 
      int correctAnswer) {
    this.question = question;
    this.answer1 = answer1;
    this.answer2 = answer2;
    this.answer3 = answer3;
    this.correctAnswer = correctAnswer;
  }

  public String getAnswer1() {
    return answer1;
  }

  public String getAnswer2() {
    return answer2;
  }

  public String getAnswer3() {
    return answer3;
  }

  public String getQuestion() {
    return question;
  }

  public int getUserAnswer() {
    return userAnswer;
  }

  public int getCorrectAnswer() {
    return correctAnswer;
  }

  public void setAnswer1(String answer1) {
    this.answer1 = answer1;
  }

  public void setAnswer2(String answer2) {
    this.answer2 = answer2;
  }

  public void setAnswer3(String answer3) {
    this.answer3 = answer3;
  }

  public void setQuestion(String question) {
    this.question = question;
  }

  public void setCorrectAnswer(int correctAnswer) {
    this.correctAnswer = correctAnswer;
  }
  
  public void setUserAnswer(int result) {
    this.userAnswer = result;
  }
  
  public boolean isCorrectAnswer(){
    if( this.userAnswer == this.correctAnswer ){
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  public String getUserAnswerAsText() {
    switch( this.userAnswer ){
      case 1:
        return answer1;
        
      case 2:
        return answer2;
        
      case 3:
        return answer3;
    }
    return "n/a";
  }
}

Клас TestList містить список тестів і кількість неправильних варіантів відповіді:

TestList.java

package com.seostella.swftests.domain;

import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class TestList implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private List<Test> testAnswers;
  private int wrongAnswerCount = 0;

  public TestList() {
    testAnswers = new ArrayList<Test>();
  }

  public List<Test> getTests() {
    return testAnswers;
  }

  public void setTests(List<Test> results) {
    this.testAnswers = results;
  }
  
  public void addTest(Test test) {
    testAnswers.add(test);
    if( !test.isCorrectAnswer() ){
      wrongAnswerCount++;
    }
  }

  public int getWrongAnswerCount() {
    return wrongAnswerCount;
  }
  
}

Клас TestChecker містить екземпляри класів User і TestList:

TestChecker.java

package com.seostella.swftests.domain;

import com.seostella.swftests.domain.TestList;
import com.seostella.swftests.domain.User;
import java.io.Serializable;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class TestChecker implements Serializable {

  private static final long serialVersionUID = 1L;
  private User user;
  private TestList testList;

  public TestChecker() {
    testList = new TestList();
  }

  public TestChecker(User user) {
    this.user = user;
  }

  public TestChecker(User user, TestList testList) {
    this.user = user;
    this.testList = testList;
  }

  public User getUser() {
    return user;
  }

  public TestList getTestList() {
    return testList;
  }

  public void setUser(User user) {
    this.user = user;
  }

  public void setTestList(TestList testList) {
    this.testList = testList;
  }
}

Далі представимо обробку 4-х дій (getUser, createUser, getNextTest і addTestResult), які будуть відбуватися під час виконання веб-програми і два допоміжних java-bean'а - QuestionService і UserService.

Обробка дій

Частина логіки з обробки подій tests-flow знаходиться в класі TestFlowActions, друга частина - в класі QuestionService. Лістинг TestFlowActions представлений нижче:

TestsFlowActions.java

package com.seostella.swftests.flow;

import com.seostella.swftests.domain.User;
import com.seostella.swftests.flow.exception.user.TooShortUsernameException;
import com.seostella.swftests.flow.exception.user.UserNotFoundException;
import com.seostella.swftests.service.UserService;
import org.springframework.beans.factory.annotation.Autowired;
import org.springframework.stereotype.Component;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@Component
public class TestsFlowActions {
  @Autowired
  private UserService userService;

  public TestsFlowActions() {
  }
  
  public User getUser(String name) throws TooShortUsernameException,
      UserNotFoundException{
    return userService.getUser(name);
  }
  
  public User createUser(String name) throws TooShortUsernameException{
    return userService.createUser(name);
  }
  
}

В цьому класі з'явилася нова сутність - це об'єкт userService. Він має анотацію @Autowired, яка означає, що значенням цього об'єкта буде java-bean UserService. Цей клас є сінглтоном, тому під час створення програми створюється тільки один екземпляр даного класу.

Метод getUser повертає користувача за вказаним іменем. Якщо користувача немає в списку наперед визначених користувачів (Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy, Bernadette, Stuart, Priya або Leslie), то генерується виключення UserNotFoundException. Якщо користувач ввів менше 3-х символів, то генерується виключення TooShortUsernameException.

Метод createUser створює користувача з вказаним іменем. Якщо довжина імені менше 3-х символів, то повертається помилка TooShortUsernameException.

Клас UserService містить реалізацію описаних вище методів getUser і createUser. Зауважимо, що в конструкторі класу створюється кілька об'єктів класу User, які ініціалізувалися при створенні об'єкта UserService. Це користувачі з наступними іменами: Sheldon, Leonard, Penny, Howard, Raj, Amy, Bernadette, Stuart, Priya і Leslie.

UserService.java

package com.seostella.swftests.service;

import com.seostella.swftests.domain.User;
import com.seostella.swftests.flow.exception.user.TooShortUsernameException;
import com.seostella.swftests.flow.exception.user.UserNotFoundException;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;
import org.springframework.stereotype.Component;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@Component
public class UserService {
  private List<User> userList = null;

  public UserService() {
    userList = new ArrayList<User>();
    userList.add( new User("Sheldon") );
    userList.add( new User("Leonard") );
    userList.add( new User("Penny") );
    userList.add( new User("Howard") );
    userList.add( new User("Raj") );
    userList.add( new User("Amy") );
    userList.add( new User("Bernadette") );
    userList.add( new User("Stuart") );
    userList.add( new User("Priya") );
    userList.add( new User("Leslie") );
  }
  
  public User getUser(String name) throws TooShortUsernameException,
      UserNotFoundException{
    if (name != null && name.length() > 2) {
      for ( User user : userList ){
        if( user.getName().equals(name) ){
          return user;
        }
      }
    } else {
      throw new TooShortUsernameException();
    }
    throw new UserNotFoundException();
  }
  
  public User createUser(String name) throws TooShortUsernameException{
    if (name != null && name.length() > 2) {
      User user = new User(name);
      userList.add( user );
      return user;
    } else {
      throw new TooShortUsernameException();
    }
  } 
}

Клас QuestionService не містить анотації @Component, тому що нам необхідно щоб екземпляри цього класу створювалися при кожному старті flow, на відміну від UserService, який створюється один на всі запущені екземпляри tests-flow:

QuestionService.java

package com.seostella.swftests.service;

import com.seostella.swftests.domain.Test;
import com.seostella.swftests.domain.TestList;
import com.seostella.swftests.flow.exception.test.LastTestException;
import com.seostella.swftests.flow.exception.test.MaxWrongAnswersException;
import com.seostella.swftests.flow.exception.test.WrongAnswerException;
import java.io.Serializable;
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class QuestionService implements Serializable{
  private static final int MAX_WRONG_ANSWER = 3;
  private List<Test> tests;
  private int testIndex = 0;

  public QuestionService() {
    tests = new ArrayList<Test>();
    tests.add(new Test(
        "Сколько оборотов вокруг Солнца делает Земля за один год?", 
        "1", "4", "365", 
        1 
        ));
    tests.add(new Test(
        "Сколько лет длилась Столетняя война?", 
        "86", "100", "116", 
        1 
        ));
    tests.add(new Test(
        "Сколько игроков в футбольной комманде?", 
        "9", "10", "11", 
        3
        ));
    tests.add(new Test(
        "Какой океан омывает Индию", 
        "Индийский", "Тихий", "Атлантический", 
        1
        ));
    tests.add(new Test(
        "Столица Англии?", 
        "Париж", "Барселона", "Лондон", 
        3
        ));
  }
  
  public Test getNextTest(){
    return tests.get(testIndex++);
  }
  
  public boolean isLastQuestion(){
    if( testIndex >= tests.size() ){
      return true;
    }
    return false;
  }
  
  public void addAnswer( TestList testList, Test test )
      throws LastTestException, WrongAnswerException, MaxWrongAnswersException{
    testList.addAnswer(test);
    
    if ( !test.isCorrectAnswer() ) {
      if (testList.getWrongAnswerCount() >= MAX_WRONG_ANSWER) {
        throw new MaxWrongAnswersException();
      }
      checkTestIsLast();
      throw new WrongAnswerException();
    }
    checkTestIsLast();
  }
  
  private void checkTestIsLast() throws LastTestException{
    if ( isLastQuestion() ) {
      testIndex = 0;
      throw new LastTestException();
    }    
  }
}

У конструкторі QuestionService створюється список з п'яти наперед визначених питань з варіантами відповідей і номером правильної відповіді. Також в класі присутня властивість testIndex, яка відповідає за контроль поточного номера питання.

Метод getNextTest повертає наступний тест в списку, а індекс-позицію поточного питання testIndex збільшує на одиницю.

Метод addAnswer додає в список відповідей користувача тест, отриманий в параметрі. Також в цьому методі перевіряється чи задані всі питання. Якщо всі питання вже були представлені користувачеві, то генерується виключення LastTestException. Якщо користувач здійснив першу або другу помилку, то генерується виключення WrongAnswerException. Якщо ж користувач здійснив третю помилку, то генерується виключення MaxWrongAnswersException.

В підпакетах test і user пакета com.seostella.swftests.flow.exception міститься 5 класів помилок: LastTestException, MaxWrongAnswersException, WrongAnswerException, TooShortUsernameException і UserNotFoundException. Лістинги всіх їх приводити не будемо, так як вони ідентичні, не рахуючи назви. Наведемо лістинг тільки одного класу UserNotFoundException:

UserNotFoundException.java

package com.seostella.swftests.flow.exception.user;

/**
 *
 * @author seostella.com
 */
@SuppressWarnings("serial")
public class UserNotFoundException extends Exception {
 public UserNotFoundException() {}
 
 public UserNotFoundException(String message) {
  super(message);
 }
}

Переходимо до основної теми цієї статті - опис flow.

< Spring Web Flow. Тести. Частина 1. Налаштування проекту Spring Web Flow. Тести. Частина 3. Огляд flow >

Напишіть перше повідомлення!

Ви повинні увійти під своїм аккаунтом щоб залишати коментарі